pldaenfifrdeitnoruessv
 
 


czas realizacji:
cały rok szkolny – środa, godz. 10.10, powtórka o 17.40  (z wyjątkiem dni wolnych od nauki)
grupa odbiorców: dzieci z najstarszych grup przedszkolnych, uczniowie klas I – III szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice.

Akademia Lwa Honorka to program edukacyjny, składający się z cyklu słuchowisk i zajęć profilaktycznych. W każdą środę o godz. 10.10 na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, każde dziecko może wysłuchać przygód Lwa Honorka. W audycji Honorek jest ukazany jako dziecko, aby ułatwić młodym słuchaczom identyfikację z głównym bohaterem i jego problemami. Lew Honorek popadając w różnego rodzaju tarapaty, ukazuje dzieciom jak należy postępować w sytuacjach niebezpiecznych i w jaki sposób takich sytuacji unikać.

Założenia programowe Akademii Lwa Honorka realizowane są poprzez:
  • Słuchowiska i audycje radiowe emitowane w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej w każdą środę (z wyłączeniem dni wolnych od nauki), o godzinie 10.10.
  • Udział w ogłaszanych konkursach o różnorodnej tematyce (z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy oraz ogólnie rozumianego bezpieczeństwa).
  • Spotkania z Honorkiem na terenie wylosowanej placówki i udział dzieci w nagraniu audycji.
  • Spotkania z dziećmi podczas różnorodnych eventów i zabaw.
  • Spotkanie z dziećmi podczas festynu podsumowującego realizację programu.
  • Stronę internetową Facebook pn. Akademia Lwa Honorka oraz stronę SM w Płocku.
  • Plakaty, gazetka informacyjna itp.
Słuchając dziecko musi skupić uwagę. Stara się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, gdyż wie, że jutro może odwiedzić je lew Honorek i zapytać o szczegóły z audycji. Dzięki temu u młodych słuchaczy wyrabia się umiejętność koncentracji niezbędna w nauce w przedszkolu czy szkole. Ćwiczy także spostrzegawczość. Dzięki słuchaniu opowieści wyrabia się kreatywne myślenie, w celu przełożenia słów i dźwięków na obraz.

W Akademii Lwa Honorka można wziąć udział w różnorodnych konkursach, które są przedłużeniem oddziaływań edukacyjnych. Np. konkursy plastyczne, o określonej tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, skierowane do indywidualnych dzieci, z podziałem na dwie kategorię – szkolną i przedszkolną. Konkurs wiedzy Wiem wszystko o… zmienił swoją formułę na gazetkę ścienną przygotowaną przez grupę (klasę) po każdym słuchowisku. Gazetka ma zawierać informacje oraz prace plastyczne dzieci dot. poruszanej tematyki. Na stronie Facebook Akademia Lwa Honorka, ogłaszane są również różnorodne konkursy, które mają na celu zmobilizować rodziców do kreatywności, zaangażowania i uczestnictwa wspólnie z dzieckiem w określonych działaniach.

Po każdym słuchowisku odbywa się losowanie placówki, którą odwiedzi Lew Honorek. Dzieci z tej placówki wezmą udział w zajęciach edukacyjnych oraz nagraniu kolejnej audycji. Na koniec zajęć, każde dziecko otrzyma słodki upominek i odznakę pomocnika Lwa Honorka.

Podczas podsumowania Akademii…. zostaną wręczone dyplomy uznania dla najlepiej współpracujących i zaangażowanych grup (klas), celem uhonorowania ogromu pracy dzieci i wychowawców trwającej przez cały rok szkolny.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30