pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
To nowa kampania edukacyjno-informacyjna jaką Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem prowadzi na terenie miasta Płocka. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców miasta do wymiany pieców na takie, które są zgodne z wymaganiami ekoprojektu. Nasza szkołą z przyjemnością włączyła się w kolejną proekologiczną akcję.
W ramach kampanii umieszczono w 15 miejscach na terenie m. Płocka komunikat w formie graffiti. Mleczne Graffiti to technika polegająca na nanoszeniu w dowolnym miejscu komunikatu przy pomocy pistoletu natryskowego z 100% biologiczną mieszanką. My też mamy to CZYSTY PŁOCK.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30