pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe: 31 stycznia - 13 luty 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 15 października 2021 r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:
 
Część humanistyczna: 24 maja 2022 r.
  • z zakresu z języka polskiego: 9.00
Część matematyczno - przyrodnicza: 25 maja 2022 r.
  • z zakresu matematyki: 9.00
Część z języka obcego nowożytnego: 26 maja 2022 r.
  • na poziomie podstawowym: 9.00
W dniach egzaminu ośmioklasisty - zajęcia nie odbywają się.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30