pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Po raz kolejny nasi uczniowie odnieśli sukces w Wojewódzkich Konkursach Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021:
Konkurs Przedmiotowy  języka polskiego
  • Szymański Tymon kl. 8 g - finalista Wojewódzkiego Konkursu MKO z  Języka Polskiego
  • Maja Krześniak kl.8 g- finalistka Wojewódzkiego Konkursu MKO z Języka Polskiego
  • Aleksandra Misiak kl. 7 a - finalistka Wojewódzkiego Konkursu MKO z Języka Polskiego
  • Opiekunowie: p. Małgorzata Banaszczak, p. Elżbieta Dmochowska- Grzelak
Konkurs Przedmiotowy z matematyki
  • Zuzanna Witkowska kl. 8g - finalistka  Wojewódzkiego Konkursu MKO z Matematyki
  • Bartosz Pakuła kl.7 b- finalista  Wojewódzkiego Konkursu MKO z Matematyki
  • Opiekunowie: p. Anna Waśniewska,p. Alicja Bielas
Serdecznie gratulujemy uczniom, rodzicom oraz ich opiekunom!


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30