pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
mgr Elżbieta Kwiatkowska
nauczyciel dyplomowany
e.kwiatkowska@sp14plock.edu.pl

mgr Elżbieta Dmochowska-Grzelak
nauczyciel dyplomowany
e.grzelak-dmochowska@sp14plock.edu.pl

mgr Małgorzata Banaszczak
nauczyciel dyplomowany
m.banaszczak@sp14plock.edu.pl

mgr Beata Figiel-Kowalska
nauczyciel dyplomowany
b.figiel-kowalska@sp14plock.edu.pl

mgr Katarzyna Strożek-Ziółkowska
nauczyciel dyplomowany
k.strozek-ziolkowska@sp14plock.edu.pl


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30