pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
mgr Danuta Paćko
kierownik świetlicy
nauczyciel dyplomowany
d.packo@sp14plock.edu.pl

mgr Aleksandra Majewska
nauczyciel kontraktowy
a.majewska@sp14plock.edu.pl

mgr Dominika Smolarek-Felczak
nauczyciel mianowany
b.smolarek-felczak@sp14plock.edu.pl


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej

1. Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście.
2. Nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia.
3. Nie oddalam się od grupy w czasie zajęć na placu zabaw  i boisku szkolnym.
4. Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się.
5. Bawię się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
7. Używam zwrotów grzecznościowych:PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
8. Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonywać.
10. Nie przeszkadzam nauczycielowi w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
11. Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.
12. Szanuję  swoją i cudzą własność , a w szczególności sprzęty, zabawki, gry , z których korzystam na świetlicy.
13. Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania się jestem miły i uprzejmy dla nauczycieli  kolegów.
14. Jeżeli sprawię komuś przykrość staram się naprawić szkodę.
15. Wiem, że moje zachowanie zależy ode mnie!

Nadrzędnym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców, w warunkach sprzyjających  ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu. Wychowawcy starają, aby czas, który dzieci tu spędzają upływał w miłej, radosnej atmosferze. Dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw.
Działania nauczycieli pracujących w świetlicy zmierzają do rozwoju zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej naszych podopiecznych. Przede wszystkim kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania, jest to bardzo ważne nie tylko w dzieciństwie, ale i w życiu dorosłym.
Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy pracują zgodnie z rocznym planem pracy. Poprzez realizację tego planu, kształtujemy u dzieci rozwój zainteresowań, umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci, dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami.  Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci, a jeśli  jest  tylko możliwość  organizujemy uczniom racjonalny wypoczynek i pobyt na świeżym powietrzu.
Priorytetem w pracy opiekuńczo- wychowawczej jest bezpieczeństwo uczniów. Wychowawcy świetlicy dbają, by każde dziecko miło i efektywnie spędzało czas w szkole przed lekcjami i po ich ukończeniu.
W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci i do warunków lokalowych,  jest elastyczny.

W naszej szkole z zajęć świetlicowych, zarówno przed lekcjami, jak i po zajęciach, korzysta ok. 100 uczniów. Chcemy, aby czas spędzany w świetlicy był dla nich miejscem odpoczynku, nauki i zabawy. Oto kilka migawek z naszej świetlicy.


Załączniki:
Pobierz plik (24042020-2.docx)24042020-2.docx[Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.]19 kB2020-04-24 14:03
Pobierz plik (24042020-1.docx)24042020-1.docx[Upoważnienie do odbioru dziecka.]23 kB2020-04-24 14:02


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30