pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (24092021-6.pdf)24092021-6.pdf[Program wychowawczo - profilaktyczny SP nr 14 w Płocku w roku szkolnym 2020/2021.]97 kB2021-09-24 12:30
Pobierz plik (24092021-5.pdf)24092021-5.pdf[Plan działań wychowawczo – opiekuńczych i dydaktycznych SP nr 14 w Płocku w roku szkolnym 2021/2022.]65 kB2021-09-24 12:19
Pobierz plik (24092021-2.pdf)24092021-2.pdf[Struktura organizacyjna SP nr 14 w Płocku.]34 kB2021-09-24 12:03
Pobierz plik (24092021-8.pdf)24092021-8.pdf[Regulamin Rady Rodziców.]42 kB2021-09-24 14:31
Pobierz plik (24092021-9.pdf)24092021-9.pdf[Regulamin Rady Pedagogicznej.]62 kB2021-09-24 14:31
Pobierz plik (20112019.pdf)20112019.pdf[Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku]406 kB2019-11-20 17:41
Pobierz plik (09122017-7.pdf)09122017-7.pdf[Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zorganizowanie nauczania indywidualnego]31 kB2017-12-08 12:15
Pobierz plik (09122017-6.pdf)09122017-6.pdf[Załącznik nr 2 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego]23 kB2017-12-08 12:15
Pobierz plik (09122017-5.pdf)09122017-5.pdf[Załącznik nr 1 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego]23 kB2017-12-08 12:14
Pobierz plik (24092021-7.pdf)24092021-7.pdf[Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego SP nr 14 w Płocku]61 kB2021-09-24 12:33
Pobierz plik (24092021-1.pdf)24092021-1.pdf[Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej SP nr 14 w Płocku]91 kB2021-09-24 12:00

Wyślij wiadomośćOrgan prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30